Medi ambient

Informació general

EMAS (acrònim de l'anglès Eco-Management and Audit Scheme, sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals) és l'instrument de la Unió Europea que reconeix les organitzacions voluntàries que millorin el seu acompliment ambiental de forma contínua. El programa ha estat disponible per a la participació d'empreses des de 1995 i es va limitar inicialment a les empreses en els sectors industrials. Des de 2001, EMAS està obert a tots els sectors econòmics incloent els serveis públics i privats.

El 2009, el Reglament EMAS, ha estat revisat i modificat per segona vegada. Va ser publicat el 22 de desembre de 2009 i va entrar en vigor l'11 de gener de 2010.

Igual que en la norma ISO 14001, els processos basats en la millora contínua és un requisit essencial dels sistemes de gestió EMAS amb seu al medi ambient. El procés de millora contínua és un concepte ben conegut en la gestió de la qualitat.

Hi ha més de 4.100 organitzacions legalment registrades, executen un sistema de gestió ambiental i informen sobre el seu acompliment ambiental a través de la publicació d'una declaració mediambiental verificada de manera independent. Es reconeixen pel logotip de l'EMAS, que garanteix la fiabilitat de la informació proporcionada i un número de registre corresponent. Les organitzacions certificades abasten des d'industries, petites i mitjanes empreses, empreses de serveis, organitzacions del sector terciari, administracions i les organitzacions internacionals (inclosa la Comissió Europea i el Parlament Europeu en si mateixos).

Requeriments

Hi ha diversos requeriment que les organitzacions han de complir per registrar-se en EMAS.

 1. L'organització ha de disposar d'una política en relació al medi ambient.(compromís de la Direcció).
 2. Hi ha d'haver establerta una sistemàtica de revisió de la política
 3. Hi ha d'haver objectius clars de l'organització respecte el medi ambient, basats en la política medioambiental.
 4. Auditories relacionades amb el medi ambient.
 5. Una declaració clara per l'organització pel que fa al medi ambient.

Informació general

La Campanya Bandera Blava: 

Aquest port esportiu ha estat guardonat amb la Bandera Blava. La Bandera Blava és un guardó a la qualitat ambiental, que es concedeix als ports esportius que realitzen un esforç especial en relació a la bona gestió ambiental del port i de la natural circumdant i que proporciona als usuaris informació sobre qüestions ambientals. 
Per obtenir la Bandera Blava, el port esportiu ha de reunir una sèrie de requisits, que fan referència a la accessibilitat, educació i informació ambiental, gestió ambiental, serveis i seguritat, així como a la neteja i qualitat de l’aigua. 

Algunes dades sobre Bandera Blava: 

La Bandera Blava és un guardó concedit per la Fundació d’Educació Ambiental (FEE), una Organització No Governamental de caràcter ambiental, representada per organitzacions nacionals en uns 40 països de 5 continents. ADEAC es la branca i representant de la FEE per a España.La Bandera Blava és un guardó a la qualitat ambiental que se concedeix a les platges i ports esportius.
La Bandera Blava cobreix principalment quatre àrees: 1) Informació i educació ambiental 2) Gestió ambiental 3) Seguritat i serveis 4) Qualitat de l’aigua
La Bandera Blava és un guardó que es concedeix per una sola temporada i aquest guardó només és vàlid mentre que es segueixen reunint els requisits. Quan aquest no sigui el cas, les autoritats responsables del port han d’arriar la Bandera Blava.
Cada organització nacional de la FEE inspecciona els llocs amb Bandera Blava, al menys anualment, durant la temporada.

Vostè pot ajudar a la Campanya també contribuint activament a la protecció del medi ambient:

 • Segueixi les instruccions del codi de conducta ambiental en el port esportiu i el seu entorn.
 • Utilitzi productes ecològics per a pintures, detergents, etc.
 • Informi de la contaminació o altres violacions de les normes ambientals a les autoritats.
 • Estalviï aigua, electricitat i combustible.
 • Animi a altres navegants a cuidar el medi ambient.

Aquests són els noms i adreces dels responsables locals nacionals de Bandera Blava. Vostè pot ajudar a la Campanya adreçant-se a qualsevol d’ells i manifestant-li la seva opinió sobre el grau d’acompliment per part del port esportiu dels criteris de la Bandera Blava. D’aquesta forma vostè ajudarà a garantir que es mantenen els estàndards de qualitat exigits per Bandera Blava. 

ADEAC- FEE
C/ General Lacy 3 Portal 1 1ºB
28045 Madrid Spain
Tel: +34 914 353 147
Fax: +34 914 350 597
Mail: banderaazul@adeac.es
Web: www.adeac.es
www.banderaazul.org
Blue Flag operator: Virginia Yuste Abad.

PORT DE ROSES
Avinguda de Rhode,s/n
17480 Roses
Tel: 972 15 44 12
Fax : 972 15 38 68
Mail : Info@portroses.com
Web: www.portroses.com
Responsable: Juan Sáenz de Santa María


Codi de bona conducta ambiental per a usuaris d'embarcacions

Contribuiré a una gestió ambientalment responsable del port i del seu entorn

 1. Estalviant aigua.
 2. Estalviant energia elèctrica.
 3. Estalviant combustibles derivats del petroli.
 4. Dipositant els residus no especials (paper-cartró, envasos, vidre i rebuig) als contenidors corresponents.
 5. Dipositant els residus especials al Punt Blau.
 6. Utilitzant les bombes d’aspiració d’aigües grises.
 7. Utilitzant les bombes d’aspiració d’aigües de sentina.
 8. Mantenint el mar, la platja i el port nets: Sense llençar cap material plàstic ni cap altre tipus d’escombreries al mar o a la platja.
 9. No abocant o deixant escapar líquids nocius o tòxics, de les sentines o els tancs d’aigües fecals.
 10. Utilitzant productes que no siguin agressius amb el medi ambient.
 11. Complint la legislació marítima, actuant de forma responsable, sense causar perjudicis als ecosistemes marins i als drets dels altres usuaris del mar així com a respectant i difonent aquest codi de bona conducta en el mar.
 12. Informant-me sobre la localització i característiques de les àrees sensibles i d’importància científica, així com de les reserves naturals i els ecosistemes protegits, per evitar així que se’ls causin danys accidentalment.
 13. No fondejant en zones sensibles per evitar la degradació dels fons marins i praderies de posidònia, o on pugui interferir amb les activitats o equipaments dels pescadors. Respectant les reglamentacions relatives al busseig i a la pesca submarina.
 14. No adquirint ni utilitzant objectes fabricats a partir d’espècies protegides (coral, petxines, etc.) o procedents de jaciments arqueològics submarins, l’origen o legalitat dels quals no sigui demostrable.

Informació general

La CETS és una eina de treball, que acredita la gestió turística dels espais naturals protegits i l’àmbit d’actuació definit i les empreses que hi desenvolupen la seva activitat en clau de sostenibilitat. 

La distinció de MP PORT DE ROSES, SA l’any 2024 amb la CETS posa en valor la relació i vincle amb el Parc Natural de Cap de Creus i el compromís amb el desenvolupament d’una activitat turística sostenible al territori. 

Per això ens comprometem a implantar un programa d’actuacions a tres anys vista. Certificat d’adhesió de MP PORT DE ROSES, SA amb la CETS. 

Port de Roses està molt conscienciada del valor natural de l’entorn i la protecció del medi natural. A part de donar informació (panells en tot el port i fulletons) de com actuar dins de l’espai del PNCC i del què està prohibit, també ofereix de forma gratuïta als navegants la recollida d’aigües brutes i de sentines. Hem iniciat la formació del personal que anirà incrementant fins tenir el 100% del personal format. Cada any es fan millores mediambientals, en els darrers anys s’ha canviat tota la il·luminaria en leds, aixetes amb sensors.
En la pàgina web s’ha inclòs un apartat del Parc Natural donant informació als usuaris en diferents idiomes (cat, cast, fr, ang, al) amb un link directament a com accedir-hi i accessos directes al plànol guia i als itineraris del parc. La nostra 1a missió és que el visitant sàpiga que està dins d’un Parc Natural.
En l’any 2022 es van posar ancoratges ecològics a cala Montjoi, substituint els morts de formigó i fent una neteja d’aquests del fons de la cala. Es col·loca una boia intermitja entre la cadena perquè no s’arrossegui pel fons i faci malbé la posidònia.

En aquests moments s’està canviant els vehicles de combustió per vehicles elèctrics. Disposem ja d’1 moto elèctrica, dos cotxes elèctrics, patinets elèctrics pel personal de temporada. S’han instal·lat 8 punts de recàrrega per vehicles elèctrics en la zona d’aparcament. 
Dins del web de Port Roses en l’apartat de VILA DE ROSES s’ha afegit la informació de GUIA DE PRODUCTORS LOCALS on l’usuari pot disposar de les adreces i dels productes oferts per aquests.

Port Roses ha signat un conveni amb la Xarxa Catalana de Marcatge i Seguiment de Fauna Aquàtica (Catalan Tracking Network) de l’Universitat de Barcelona per la conservació del patrimoni natural. S’instal·laran de dos receptors (un dins de la bocana i un fora del port) per incrementar la xarxa d’estacions de telemetria acústica i es farà un marcatge de peixos.

Per a més informació:


Informació general

 • Recollida d’olis i hidrocarburs
  La recollida d’olis i filtres de motor es realitza al “PUNT BLAU” amb la resta de residus especials. Cal avisar a marineria abans de dipositar els olis al recipient adequat.
 • Recollida selectiva de vidre, paper i cartró
  Els envasos, paper-cartró i vidre s’han de dipositar als contenidors adients, situats de forma estratègica en agrupacions d’illes ecològiques per tot el port. Envasos (contenidor groc). Paper-Cartró (contenidor blau). Vidre (contenidor verd).
  Les grans quantitats, cal dipositar-les directament als contenidors de gran volum situats al “PUNT BLAU” o al costat del passeig.
 • Recollida d’escombraries 
  Les restes de rebuig (sense classificar) s’han de dipositar als contenidors adients, situats de forma estratègica en agrupacions d’illes ecològiques per tot el port. Rebuig (contenidor gris)
  Les grans quantitats, cal dipositar-les directament als contenidors de gran volum situats al “PUNT BLAU” o al costat del passeig.
 • Recollida d’aigües brutes (aspiració)
  Les aigües brutes, procedents dels dipòsits d’aigües grises i negres de les embarcacions, s’aspiren a les bombes situades al moll d’espera a l’entrada del port i en el martell central, totes dues al costat d’estribord. Per operar-la cal avisar a Marineria.
 • Bomba aspiració sentines 
  Les aigües olioses de sentines s’aspiren a la bomba situada al costat de la benzinera, a babord a l’entrada del port. Per operar-la cal avisar a Marineria.

Tots aquests serveis s’ofereixen de forma gratuïta als usuaris del Port.