Reserva d'amarratge

NOTA: 

Catamarà preu * 1,5 - Embarcacions per sota de 6m i velers amb calat superior a 1,70 posar-se en contacte a info@portroses.com

Embarcacions >13m consum elèctric i d'aigua es facturen a part.

L’usuari dipositarà la quantitat del 25% que s’aplicarà a la cancel·lació parcial de la tarifa.

En cas d’anul·lació es comunicarà per escrit. Es retornarà el 75% del dipòsit si l’anul·lació es fa abans d’un mes, el 50% si fa abans d’una setmana, i el 0% per menys d’una setmana.


Ladeus Web Branding