Docs Documents Docs Tauler d'anuncis Docs El temps Docs Links Docs Telèfons Docs Situació  
Port Roses


 
 
 
EMAS
Sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals
Informació general

Bandera Blava
Informació general
Codi de bona conducta

Gestió mediambiental
Informació general
 
 
 
Medi ambient
EMAS
Informació general
EMAS (acrònim de l'anglès Eco-Management and Audit Scheme, sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals) és l'instrument de la Unió Europea que reconeix les organitzacions voluntàries que millorin el seu acompliment ambiental de forma contínua. El programa ha estat disponible per a la participació d'empreses des de 1995 i es va limitar inicialment a les empreses en els sectors industrials. Des de 2001, EMAS està obert a tots els sectors econòmics incloent els serveis públics i privats.

El 2009, el Reglament EMAS, ha estat revisat i modificat per segona vegada. Va ser publicat el 22 de desembre de 2009 i va entrar en vigor l'11 de gener de 2010.

Igual que en la norma ISO 14001, els processos basats en la millora contínua és un requisit essencial dels sistemes de gestió EMAS amb seu al medi ambient. El procés de millora contínua és un concepte ben conegut en la gestió de la qualitat.

Hi ha més de 4.100 organitzacions legalment registrades, executen un sistema de gestió ambiental i informen sobre el seu acompliment ambiental a través de la publicació d'una declaració mediambiental verificada de manera independent. Es reconeixen pel logotip de l'EMAS, que garanteix la fiabilitat de la informació proporcionada i un número de registre corresponent. Les organitzacions certificades abasten des d'industries, petites i mitjanes empreses, empreses de serveis, organitzacions del sector terciari, administracions i les organitzacions internacionals (inclosa la Comissió Europea i el Parlament Europeu en si mateixos).

Requeriments
Hi ha diversos requeriment que les organitzacions han de complir per registrar-se en EMAS.
 1. L'organització ha de disposar d'una política en relació al medi ambient.(compromís de la Direcció).
 2. Hi ha d'haver establerta una sistemàtica de revisió de la política
 3. Hi ha d'haver objectius clars de l'organització respecte el medi ambient, basats en la política medioambiental.
 4. Auditories relacionades amb el medi ambient.
 5. Una declaració clara per l'organització pel que fa al medi ambient.


Bandera Blava
Informació general
La Campanya Bandera Blava:
Aquest port esportiu ha estat guardonat amb la Bandera Blava. La Bandera Blava és un guardó a la qualitat ambiental, que es concedeix als ports esportius que realitzen un esforç especial en relació a la bona gestió ambiental del port i de la natural circumdant i que proporciona als usuaris informació sobre qüestions ambientals.
Per obtenir la Bandera Blava, el port esportiu ha de reunir una sèrie de requisits, que fan referència a la accessibilitat, educació i informació ambiental, gestió ambiental, serveis i seguritat, així como a la neteja i qualitat de l’aigua.

Algunes dades sobre Bandera Blava:
La Bandera Blava és un guardó concedit per la Fundació d’Educació Ambiental (FEE), una Organització No Governamental de caràcter ambiental, representada per organitzacions nacionals en uns 40 països de 5 continents. ADEAC es la branca i representant de la FEE per a España.
 • La Bandera Blava és un guardó a la qualitat ambiental que se concedeix a les platges i ports esportius.
 • La Bandera Blava cobreix principalment quatre àrees: 1) Informació i educació ambiental 2) Gestió ambiental 3) Seguritat i serveis 4) Qualitat de l’aigua
 • La Bandera Blava és un guardó que es concedeix per una sola temporada i aquest guardó només és vàlid mentre que es segueixen reunint els requisits. Quan aquest no sigui el cas, les autoritats responsables del port han d’arriar la Bandera Blava.
 • Cada organització nacional de la FEE inspecciona els llocs amb Bandera Blava, al menys anualment, durant la temporada.

Vostè pot ajudar a la Campanya també contribuint activament a la protecció del medi ambient:

 • Segueixi les instruccions del codi de conducta ambiental en el port esportiu i el seu entorn.
 • Utilitzi productes ecològics per a pintures, detergents, etc.
 • Informi de la contaminació o altres violacions de les normes ambientals a les autoritats.
 • Estalviï aigua, electricitat i combustible.
 • Animi a altres navegants a cuidar el medi ambient.

Aquests són els noms i adreces dels responsables locals nacionals de Bandera Blava. Vostè pot ajudar a la Campanya adreçant-se a qualsevol d’ells i manifestant-li la seva opinió sobre el grau d’acompliment per part del port esportiu dels criteris de la Bandera Blava. D’aquesta forma vostè ajudarà a garantir que es mantenen els estàndards de qualitat exigits per Bandera Blava.

ADEAC- FEE
C/ General Lacy 3 Portal 1 1ºB
28045 Madrid Spain
Tel: +34 914 353 147
Fax: +34 914 350 597
Mail: banderaazul@adeac.es
Web: www.adeac.es ww.banderaazul.org
Blue Flag operator: Virginia Yuste Abad.
PORT DE ROSES
Avinguda de Rhode,s/n
17480 Roses
Tel: 972 15 44 12
Fax : 972 15 38 68
Mail : Info@portroses.com
Web: www.portroses.com
Responsable: Juan Sáenz de Santa María

Bandera Blava
Codi de bona conducta ambiental per a usuaris d'embarcacions


Contribuiré a una gestió ambientalment responsable del port i del seu entorn.
 1. Estalviant aigua.
 2. Estalviant energia elèctrica.
 3. Estalviant combustibles derivats del petroli.
 4. Dipositant els residus no especials (paper-cartró, envasos, vidre i rebuig) als contenidors corresponents.
 5. Dipositant els residus especials al Punt Blau.
 6. Utilitzant les bombes d’aspiració d’aigües grises.
 7. Utilitzant les bombes d’aspiració d’aigües de sentina.
 8. Mantenint el mar, la platja i el port nets: Sense llençar cap material plàstic ni cap altre tipus d’escombreries al mar o a la platja.
 9. No abocant o deixant escapar líquids nocius o tòxics, de les sentines o els tancs d’aigües fecals.
 10. Utilitzant productes que no siguin agressius amb el medi ambient.
 11. Complint la legislació marítima, actuant de forma responsable, sense causar perjudicis als ecosistemes marins i als drets dels altres usuaris del mar així com a respectant i difonent aquest codi de bona conducta en el mar.
 12. Informant-me sobre la localització i característiques de les àrees sensibles i d’importància científica, així com de les reserves naturals i els ecosistemes protegits, per evitar així que se’ls causin danys accidentalment.
 13. No fondejant en zones sensibles per evitar la degradació dels fons marins i praderies de posidònia, o on pugui interferir amb les activitats o equipaments dels pescadors. Respectant les reglamentacions relatives al busseig i a la pesca submarina.
 14. No adquirint ni utilitzant objectes fabricats a partir d’espècies protegides (coral, petxines, etc.) o procedents de jaciments arqueològics submarins, l’origen o legalitat dels quals no sigui demostrable.


Gestió mediambiental
Informació general

 • Recollida d’olis i hidrocarburs
  La recollida d’olis i filtres de motor es realitza al “PUNT BLAU” amb la resta de residus especials. Cal avisar a marineria abans de dipositar els olis al recipient adequat.

 • Recollida selectiva de vidre, paper i cartró
  Els envasos, paper-cartró i vidre s’han de dipositar als contenidors adients, situats de forma estratègica en agrupacions d’illes ecològiques per tot el port. Envasos (contenidor groc). Paper-Cartró (contenidor blau). Vidre (contenidor verd).
  Les grans quantitats, cal dipositar-les directament als contenidors de gran volum situats al “PUNT BLAU” o al costat del passeig.

 • Recollida d’escombraries
  Les restes de rebuig (sense classificar) s’han de dipositar als contenidors adients, situats de forma estratègica en agrupacions d’illes ecològiques per tot el port. Rebuig (contenidor gris)
  Les grans quantitats, cal dipositar-les directament als contenidors de gran volum situats al “PUNT BLAU” o al costat del passeig.

 • Recollida d’aigües brutes (aspiració)
  Les aigües brutes, procedents dels dipòsits d’aigües grises i negres de les embarcacions, s’aspiren a les bombes situades al moll d’espera a l’entrada del port i en el martell central, totes dues al costat d’estribord. Per operar-la cal avisar a Marineria.

 • Bomba aspiració sentines
  Les aigües olioses de sentines s’aspiren a la bomba situada al costat de la benzinera, a babord a l’entrada del port. Per operar-la cal avisar a Marineria.

Tots aquests serveis s’ofereixen de forma gratuïta als usuaris del Port.



 
 
 
Pla de Gestió i Manipulació de Residus 2011
Pla de Gestió de residus 2011
   
Veure la Declaració ambiental del
Port de Roses
PDF Declaració ambiental 2017
PDF Declaració ambiental 2016
PDF Declaració ambiental 2015
PDF Declaració ambiental 2014
PDF Declaració ambiental 2013
PDF Declaració ambiental 2012
PDF Declaració ambiental 2011
Declaració ambiental 2010

EMAS - Gestió Ambiental Verificada

SGS
SGS – ICS Ibérica S.A.















Veure la Política ambiental del
Port de Roses
Política ambiental del Port



Adeac Fee - Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor


Bandera Blava
 
 
 

 
  InformationPort Roses S.A.
Avinguda de Rhode, s/n
17480 ROSES (Girona)
Tel. 34- 972 154 412
Fax 34- 972 153 768
VHF canal 9

Nota legal
  Newsletter
  Newsletter Subscriu-te per estar informat de les novetats del Port
Video Costa Brava

Les millors imatges de la Costa Brava

Port de Roses Ajuntament de Roses
1px
National Geographic Traveler Ajuntament de Roses Visit Roses Port de Roses - © 2011
Fotos: Ajuntament de Roses - Lluís Mas Blanch
Disseny i desenvolupament Ladeus Web Branding
Amunt